DUCHOVNÁ KULTÚRA POD KARPATMI V HODNOTOVÝCH INTERAKCIÁCH

Pozývame Vás na vedecké kolokvium, ktoré sa uskutoční v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, Námestie mládeže 1. v termíne: 28. 2. 2024.

Vedecké kolokvium sa venuje aktuálnym výsledkom výskumov zameraných na literárnu tradíciu a medzikonfesionálny

Filatelistická výstava

V pondelok 12. februára 2024 sa uskutoční na v slovenskej škole v Budapešti vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilo-metodské dedičstvo. Na dvadsiatich paneloch sa odvíja príbeh od príchodu svätých solúnskych bratov k našim predkom až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993. Autorom výstavy je

SÓLO PRE DVOCH & SKYVA Z EXILU

Divadlo Teatro Colorato uvádza hosťujúce tanečné divadlo a koncert v jeden večer 17.2.2024 o 19:00:

ÁNO? SÓLO PRE DVOCH - Komorné tanečné divadlo o krehkosti manželstva

SKYVA Z EXILU - predstavenie nového albumu speváčky Skyvy, ktorá je aj autorkou hudby a slova k inscenácii ÁNO? Sólo pre dvoch

Námet

Ples v Roku kresťanskej kultúry

Spoločenstvo Ladislava Hanusa po trojročnej prestávke opäť organizuje ples pre svojich členov, sympatizantov aj širšiu konzervatívnu obec! Ples SLH je príležitosťou na stretnutie konzervatívne zmýšľajúcich ľudí, ich priateľov a partnerov. Tento ročník bude o čosi špeciálnejší hneď z dvoch dôvodov. Prvým

O Roku kresťanskej kultúry v TV Lux

Čo je kresťanská kultúra a kto ju tvorí? Čo sa musí stať, aby sa nejaký kalendárny rok pomenoval ako rok kresťanskej kultúry? Čo všetko sa ukrýva za kresťanskou kultúrou a kto ju tvorí? Aké podujatia sú súčasťou Roku kresťanskej kultúry a kto sa do neho ešte môže zapojiť? Na tieto témy diskutovali 9.1.2024

previous arrow
next arrow
DUCHOVNÁ KULTÚRA POD KARPATMI V HODNOTOVÝCH INTERAKCIÁCH
Filatelistická výstava
SÓLO PRE DVOCH & SKYVA Z EXILU
Ples v Roku kresťanskej kultúry
O Roku kresťanskej kultúry v TV Lux
previous arrow
next arrow