XXXVII. ročník Cíferskej hudobnej jari

XXXVII. ročník Cíferskej hudobnej jari, ktorý sa tento rok koná v rámci Roka kresťanskej kultúry opäť predstaví inšpiratívnych hostí hudobného sveta. Všetky koncerty sa uskutočnia v Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi:

14. apríla 2024 o 16:00

Na koncerte sa predstaví spevácky zbor Voci Allegre s dirigentom Andrejom Rapantom. Voci Allegre (v tal. radostné hlasy) je trnavský spevácky zbor, ktorý vznikol v r. 2013. Jeho členmi sú najmä speváci, ktorí majú bohaté zborové skúsenosti z rôznych iných telies a projektov. Spája ich priateľstvo a láska k hudbe, k zborovému spevu obzvlášť. Ide o ľudí rôznych profesií, hudobného vzdelania, zborových skúseností a rodinného stavu. Teleso vzniklo ako ďalší príbeh bohatej trnavskej zborovej tradície. Venuje sa prierezovému spektru repertoáru – od starej hudby cez všetky historické obdobia až po súčasných skladateľov, taktiež ľudovým piesňam a populárnej hudbe, nevynechávajúc ani vokálno – inštrumentálne diela. V r. 2023 zbor oslávil 10. výročie svojho vzniku a stal sa celkovým víťazom Medzinárodnej súťaže Musica Orbis Prague 2023. Dramaturgia koncertu bude popisovať veľkonočný príbeh. Zbor a moderátor prevedú divákov udalosťami pred a počas Kristovho ukrižovania. Napokon zaznejú skladby opisujúce Ježišovo zmŕtvychvstanie a jeho posolstvo pre svet.

28. apríla 2024 o 16:00

Tradičnou súčasťou festivalu býva organový koncert, ktorý nebude chýbať ani tento rok. V nedeľu 28. apríla 2024 odohrá koncert v Kostole sv. Michala Archanjela organista a hudobný skladateľ Vladimír Kopec. Vladimír Kopec (*1981) študoval organ na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre u prof. Ivana Sokola a Dr. Stanislava Šurina a kompozíciu u prof. I. Paríka. V rokoch 2008 – 2009 získal štipendium na štúdium organa a kompozície na Conservatorio „Santa Cecilia“ v Ríme, ktoré absolvoval s vynikajúcim prospechom u prof. J. Leciana. Počas štúdia v Ríme pôsobil ako pomocný organista v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, aj ako organista počas generálnych audiencií pápeža Benedikta XVI. Od roku 2010 pôsobí ako organista a dirigent v Bazilike sv. Emeráma v Nitre, je riaditeľom medzinárodného Katedrálneho organového festivalu v Nitre. Vladimír Kopec sa venuje prevažne interpretácii starej hudby a dielam Johanna Sebastiana Bacha, vo svojom repertoári má aj početné diela talianskej organovej hudby. Absolvoval interpretačné kurzy organovej hudby u renomovaných organistov (J. E. Goettsche, G. Guillemot, J. Tůma, M. Melcová a i.). Ako skladateľ vytvoril niekoľko opusov prevažne duchovnej hudby pre zbor a orchester, napr. oratórium Misericordia, moteto Tu es Petrus (venované pápežovi Františkovi a Sixtínskemu zboru Cappella Sistina), ale aj množstvo menších skladieb pre zbor alebo organ. Koncertne vystúpil vo viacerých krajinách Európy, účinkoval aj v priamych prenosoch viacerých európskych televízií. Ako liturgický organista mal na starosti hudobnú prípravu bohoslužieb pápeža Františka v Šaštíne i počas Národnej púte Slovákov v Ríme.

5. mája 2024 o 16:00

V nedeľu 5. mája 2024, sa cíferskému publiku predstaví jediné profesionálne klarinetové kvarteto zo Slovenska Aurum Quartet v zložení: Albín Blaho – 1. klarinet, Šimon Štímel – 2. klarinet, Martina Lišková – 3. klarinet a Jozef Eliáš – basklarinet. Kvarteto vzniklo na pôde Konzervatória v Bratislave a jeho členmi sú absolventi a pedagógovia tejto inštitúcie. Okrem toho hudobníci pôsobia v orchestroch Slovenskej filharmónie, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a Orchestra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V roku 2021 vydali svoje debutové CD s názvom Ouverture, na ktorom sa nachádzajú skladby klasickej hudby v aranžmáne pre klarinetové kvarteto. Medzi ďalšie umelecké činnosti kvarteta patrí aj uvádzanie diel súčasných autorov. V ich naštudovaní odzneli premiéry skladieb napr. Ľuboša Bernátha, Mariána Závarského, Konstantina Ilievského a Aleksandry Gudkovej. Od svojho vzniku (2020) malo kvarteto možnosť účinkovať na množstve koncertov doma i v zahraničí (v Nemecku, Portugalsku, v Rakúsku, v Kuvajte ap.). V auguste 2023 odohrali sólový recitál na festivale Viva musica!, ako aj ďalšie koncerty na slovenských festivaloch klasickej hudby. Program koncertu v Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi bude zložený zo známych skladieb v aranžmáne pre klarinetové kvarteto, ako aj z originálnych skladieb skomponovaných pre klarinetové kvarteto a tiež zo skladieb slovenskej tvorby. Poslucháči si tak budú môcť vypočuť skladby od Mozarta až po súčasnú slovenskú tvorbu.

19. mája 2024 o 16.00

XXXVII. ročník Cíferskej hudobnej jari uzavrie koncert Miešaného speváckeho zboru CANTUS z Bratislavy s dirigentom Jurajom Jartimom. Na koncerte v nedeľu 19. mája 2024 sa zbor predstaví spoločne s klaviristkou a korepetítorkou Monikou Mockovčákovou, s huslistkou Adélou Gajdošovou a violončelistkou Katarínou Zajacovou. Miešaný spevácky zbor CANTUS tento rok oslávi 40. výročie svojho vzniku. Počas tohto obdobia sa vyprofiloval na špičku medzi amatérskymi zborovými telesami na Slovensku. Svedčí o tom množstvo koncertov s profesionálnymi orchestrami a sólistami pri rôznych príležitostiach (Bratislavské hudobné slávnosti, Dni Európy, Kultúrne leto, oslavy 100. výročia Československej republiky, Cyrilometodské oslavy ,vianočné koncerty ap.). Spolupracuje so Slovenským komorným orchestrom, VŠMU, zborom Slovenskej filharmónie či so zahraničnými zbormi. V cykle koncertov Slovenskej filharmónie „Hudba v chrámoch“ realizoval viaceré koncerty na území MČ Ružinov v spolupráci so Slovenským komorným orchestrom. Miešaný spevácky zbor CANTUS reprezentoval Slovensko v mnohých krajinách Európy (Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko atď.). V roku 2023 sa zbor zúčastnil na 50. ročníku súťaže Mundi Cantant v rámci Svátků písní Olomouc 2023 a celoslovenskej súťaže zborového spevu Viva il canto v Spišskej Novej Vsi, kde získal zlaté pásmo. MSZ CANTUS vydal knižnú publikáciu s DVD nosičom o tridsaťročnom pôsobení zboru v Bratislave, na Slovensku a zahraničí. Má realizovaných, pre svoju propagáciu, viacero CD či DVD live nahrávok a štúdiovo nahral a vydal CD s názvom „CANTUS Ružinovu“.
Program koncertu bude zložený zo skladieb českých a slovenských autorov. Poslucháči si budú môcť vypočuť skladby Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka, Zdeňka Lukáša, Františka Tovačovského, Jána Levoslava Bellu, Viliama Figuša Bystrého a Eugena Suchoňa. Koncert sa koná v Roku českej hudby.