Pozvánka na18. ročník Saleziánskeho plenéra

Tradičný výtvarný tábor s účasťou detí z celého Slovenska so špecifickým výtvarným programom sa uskutoční už 18. krát. Tento raz bude nasmerovaný na tému Roku Kresťanskej Kultúry – 1160. Výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Podujatie sa uskutoční v inšpiratívnom prostredí saleziánskej chaty v Banskej Belej v čase 13. – 20.8.2023. Následná výstava prác sa uskutoční v Dome Quo Vadis v Bratislave v termíne 4.9. – 24.9.2023

Organizátorom podujatia je OZ DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci s akademickým maliarom Pavlom Rehákom.