Bratislavské Hanusove dni

Aj tento rok sa v Bratislave uskutoční multižánrový medzinárodný festival o vzťahu kresťanskej kultúry a súčasnej spoločnosti, ktorý tvorí séria diskusií, koncertov a iných umeleckých foriem. Na pestrý program tohto festivalu sa môžete tešiť v dňoch 13. – 17. 6.2024. Organizátorom podujatie je Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Viac informácii nájdete tu: Bratislavské Hanusove dni