Dokument: Kňazi v uniformách

V roku 2003 zriadil pápež Ján Pavol II. Ordinariát ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky. Táto špeciálna diecéza pokrýva celé Slovensko. Biskup – ordinár a takmer 70 kňazov zabezpečujú duchovnú službu v armáde, vo väzniciach, v policajnom a hasičskom zbore, v horskej službe a na finančnej správe. Príbehy siedmich kňazov zachytené v tomto dokumente sú sondou do pôsobenia Ordinariátu na miestach, kde sa človek za bežných okolností nedostane. Za dokumentom stojí RTVS. Pozrieť si ho môžete na tomto odkaze: Kňazi v uniformách – Televízny archív – pôvodná tvorba i športové relácie online (rtvs.sk)