Filatelistická výstava

V pondelok 12. februára 2024 sa uskutoční na v slovenskej škole v Budapešti vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilo-metodské dedičstvo. Na dvadsiatich paneloch sa odvíja príbeh od príchodu svätých solúnskych bratov k našim predkom až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993. Autorom výstavy je filatelista Jozef Kútny z Močenku. Sme radi, že Rok kresťanskej kultúry môže takýmto spôsobom inšpirovať aj za hranicami Slovenska. Viac informácii o podujatí nájdete tu:https://www.cyrilometodiada.sk/zive-cyrilometodske-dedicstvo-v-budapesti/