Koncert v chráme Božom v Kremnici

V dobe adventu sa organizuje množstvo koncertov. Jeden takýto koncert zorganizovali aj v CZ ECAV v Kremnici na 3. adventnú nedeľu, teda 17.12.2023 o 16.00 hodine. V evanjelickom kostole v Kremnici sa konal koncert s názvom „Adventná radosť“ ktorý bol spojený  so spomienkou na 95. výročie narodenia Milana Rúfusa a prezentáciou najnovšej zbierky básni Milana Rúfusa – Napokon iba láska, ktoré napísal a venoval svojej postihnutej dcére Zuzanke.

V úvode koncertu privítal všetkých prítomných Peter Weis, zborový dozorca a Jozef Pacek, domáci zborový farár a senior Zvolenského seniorátu. Po ich príhovore nasledoval už skvelý koncert a perfektná adventná atmosféra.

V programe účinkovali Martin Augustín, chrámový organ; Silvia Augustínová, flauta;  Nikola Nižník, husle; Martina Papánková, Jozef Pacek, Spojený ženský spevokol a banícky spevácky zbor FOKOŠ, spev; Slavomíra Očenášová Štrbová a Jozef Pacek, sprevádzali program slovom a básňami.

Záverečné slovo patrilo opäť domácemu zborovému farárovi „Ďakujeme, že ste si našli čas a prišli si vychutnať krásnu hudbu a spev“. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za skvelý koncert a perfektnú adventnú atmosféru a za krásny umelecký ako aj duchovný zážitok.