Literárna súťaž stredoškolákov „Korene mojej hrdosti“

Sekcia slovesného umenia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru

Konferencie biskupov Slovenska
vyhlasuje pri príležitosti Roka kresťanskej kultúry

celoslovenskú LITERÁRNU SÚŤAŽ stredoškolákov

s názvom

Korene mojej hrdosti

 • Štatút súťaže
  Téma: Témou roku kresťanskej kultúry je „Ukotvení v odkaze (korene)“.
  Nadväzujúc na ňu téma našej literárnej súťaže pre stredoškolákov má názov
  Korene mojej hrdosti. Študenti môžu písať o tom, z čoho pramení ich hrdosť
  na svoju vieru, národ, štát, rodinu, obec, mesto, farnosť – alebo seba samého.
  Môžu tiež písať o cirkevných, školských, spoločenských, športovách či
  humanitárnych projektoch, na ktorých sa podieľali alebo ktorých sa zúčastnili –
  a na ktoré sú hrdí.

 

 • Žáner: spravodajské, publicistické aj beletristické žánre napísané
  v slovenskom jazyku
 • Vyhlásenie: 5. júl 2023
 • Vyhlasovateľ: Sekcia slovesného umenia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru
  Konferencie biskupov Slovenska
 • Predseda súťaže: František Rábek, biskup, predseda Rady pre vedu,
  vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska
 • Predseda organizačného výboru: PhDr. Pavol Vitko (0917 739156), člen
  sekcie slovesného umenia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS
  vitko.pavol@gmail.com , 0917 739156
 • V porote zasadnú aj: Sima Magušinová a Štefan Chrappa
 • Rozsah: do 10 000 znakov (vrátane medzier)
 • Uzávierka: 31. december 2023
 • Súťažnú prácu pošlite vo formáte .doc na e-mailovú adresu
  vitko.pavol@gmail.com . V odkaze „Predmet“ uveďte Literárna súťaž. Na konci
  práce uveďte svoje meno, priezvisko a vek, adresu bydliska, názov školy,  odbor, ročník a osobný telefonický aj mailový kontakt (tieto údaje sa, samozrejme, nezarátajú do rozsahu práce). Tak isto spolu s prácou je potrebné v zmysle GDPR zaslať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

 • Vyhlásenie výsledkov: február 2024, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
  v Bratislave, v rámci udeľovania cien Fra Angelica (ceny Fra Angelica, patróna
  umelcov, udeľuje slovenským umelcom za prínos kresťanských hodnôt do
  umenia Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska).
  Do Bratislavy budú na základe výsledkov stanovených odbornou porotou
  pozvaní šiesti najlepší stredoškoláci. V rámci celodenného programu
  absolvujú návštevu katolíckych médií, čaká ich beseda s porotou, stretnutie
  s biskupom Františkom Rábekom a večer v rámci slávnostného udeľovania
  cien Fra Angelica vyhlásenie výsledkov aj ich súťaže.

 

 • Dodatok: Sekcia slovesného umenia Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru
  Konferencie biskupov Slovenska v minulosti už organizovala pre
  stredoškolákov literárne súťaže na tému Čo by nám Cyril a Metod povedali
  dnes (2013 – Rok svätých Cyrila a Metoda), Tváre s úsmevom milosrdenstva
  (2016 – Svätý rok milosrdenstva) či Niekoľko viet o mojom otcovi (2021, rok
  zasvätený sv. Jozefovi)