Logo Roka kresťanskej kultúry na Slovensku

Logo RKK je presne tým, čo v ňom snáď uvidí každý – je to strom. Zelený strom s ovocím.

logo-rok-krestanskej-kultury-2023

Niekto si všimne aj dvojkríž, ktorý tam je pretože sme vďační za tých, ktorí nám priblížili zvesť evanjelia alebo samotný Kristov kríž – symbol Božej milosti. Strom je však aj drevo, z ktorého by niekto vytvoril sochu, ikonu či z neho vyrezal oltár – možno najvyšší oltár na svete. Iný by z neho vyrobil husle, gitaru, píšťaly organu či celý chrám.

Je to logo Roku kresťanskej kultúry. Tá prišla s prvými kresťanmi a má vyše dvetisíc rokov. Ak má strom pevné korene môže mať aj stovky rokov a predsa prinášať svieže zelené listy a šťavnaté ovocie. Strom prináša človeku nielen chutné ovocie či oriešky, ale aj vôňu kvetov či tieň v horúci deň. A kresťanská kultúra je práve takým pestrým stromom. Ak sme zakorenení v Kristovi, rastieme z Jeho kmeňa ako ratolesti a túžime prinášať ovocie. A čo je tým ovocím? – Niekoho nadchne stredoveký chorál, iného logo či moderný tanec. Možno nás osloví mladá speváčka, ktorá napriek veľkej popularite nestráca nič zo svojej radostnej viery, alebo detská scénka v kostole či ohromujúca majestátnosť chrámovej architektúry. Prehovárajú k nám keramické obrazy mladého umelca či muzikály alebo starobylé fresky, pravdovravný rap aj slová poézie – akákoľvek forma kresťanskej kultúry je bez ohľadu na vek niekoho duchovným ovocím, a to je symbolikou tohto loga – pevne zakorenení v Kristovi, buďme jeho ratolesťami v košatej korune kresťanských cirkví a foriem, a prinášajme tomuto svetu ovocie evanjelia.

Verím, že oslava Roku kresťanskej kultúry bude oslavou Pána Boha. Práve rôznosťou kresťanskej kultúry prejavujeme radosť, ktorú nám Boh dáva, napĺňa nás vďačnosťou alebo bázňou pred Ním, ktoré chceme vyjadriť. On nás sprevádza v krízach a ťažkostiach, ale hlavne nás vedie svojím Duchom k úprimnej a tvorivej viere.

Ďakujem za všetkých, ktorí boli, sú a budú súčasťou kresťanskej kultúry.

Autor: Andrej Mišina