Národná púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR

V roku kresťanskej kultúry sa uskutočnila aj 17. národná púť Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR do Assisi a Ríma k hrobu svojho patróna sv. Šebastiána. Zúčastnilo sa jej takmer 400 príslušníkov Ozbrojených síl SR, vrátane jednotky Čestnej stráže Prezidenta SR, príslušníkov Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Finančného riaditeľstva SR. Toto podujatie sa konalo aj za účasti veľvyslanca SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov Mareka Lisánskeho.

Slovenská delegácia bola osobitne pozdravená aj svätým otcom pápežom Františkom počas pravidelnej generálnej audiencie, ktorá sa koná vždy v stredu na námestí sv. Petra vo Vatikáne. Fotografie z púte sú dostupné na tomto odkaze: https://drive.google.com/drive/folders/1wyIZPlksc_4YYh1c6tv47C-prSys4rNT?usp=drive_link