Odborný seminár: Spirituálno-religiózne motívy v slovenskej a českej tvorbe.

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave pozýva na odborný seminár Spirituálno-religiózne motívy v slovenskej a českej literatúre i v audiovizuálnych médiách. Podujatie sa uskutoční 28. 9. 2023 o 10:00

Miesto konania podujatia: Dražovská 4, 949 01 Nitra, miestnosť A112 budovy FSŠ UKF v Nitre.

Program odborného seminára si môžete prečítať po kliknutí SEM.