Odhalenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda v Bratislave

Dňa 14. septembra 2023 na 2. výročie návštevy pápeža Františka na Slovensku v areáli Bratislavského hradu pribudlo viac ako štvormetrové bronzové súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda. Občanom Slovenska ho darovala Konferencia biskupov Slovenska.

Projekt pôvodne pripravila Katolícka cirkev k 1150. výročiu príchodu vierozvestcov na naše územie, a to ešte v roku 2012. Pre nesúhlasné stanovisko vtedajšieho vedenia hlavného mesta sa však nerealizoval.

Následne ho Cirkev v roku 2021 v súvislosti s návštevou pápeža Františka ponúkla predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi, ktorý ho prijal. Model súsošia bol zároveň predstavený aj samotnému pápežovi. „Keďže sa Svätému Otcovi pripravený projekt páčil, tomuto zámeru udelil aj pápežské požehnanie,“ priblížil odbor komunikácie. Je symbolické, že toto hodnotné umelecké dielo pripomínajúce našich vierozvestcov slávnostne požehnal štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin práve v roku Kresťanskej kultúry na Slovensku.