Odovzdávanie cien Fides et ratio

Pri príležitosti výročia vydania encykliky pápeža, svätého Jána Pavla II.,
Fides et ratio (Viera a rozum) Rada Konferencie biskupov Slovenska
pre vedu, vzdelanie a kultúru – sekcia pre vedu – každoročne udeľuje cenu
Fides et ratio za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou.

Tento rok sa slávnostné odovzdávanie cien uskutoční v rámci Roka kresťanskej kultúry 12.  septembra 2023 v Bratislave.