Premiéra inscenácie: Polní Mše

Hudobno-scénická kompozícia, ktorá vychádza z vokálno-inštrumentálneho diela najvýznamnejšieho predstaviteľa českého neoklasicizmu Bohuslava Martinů s názvom POLNÍ MŠE vzniklo ako reakcia na vypuknutie II. svetovej vojny so silne výpovednými textami Jiřího Muchy pre barytón, mužský zbor, dychové nástroje, klavír a perkusie. Divadlo Teatro colorato ho uvedie v komornejšej hudobnej úprave, na ktorú sa podujal skladateľ Viliam Graffinger.

Alarmujúce varovanie pred hrôzami vyeskalovaných ozbrojených konfliktov a volanie po vzájomnom rešpekte a tolerancii medzi národmi i medzi sebou navzájom a témy, ktoré sa nám ešte pred niekoľkými mesiacmi mohli javiť ako neaktuálne a neživé sa opätovne hlásia so svojou naliehavosťou.

Premiéra sa uskutoční vo štvrtok 26. októbra 2023 o 19.30 a srdečne Vás na ňu pozývame!

V predaji je len niekoľko exkluzívnych vstupeniek, ktoré si môžete zakúpiť sem:
https://tootoot.fm/sk/events/6525b0c2a2ec3d1190f51aa3

Tvorivý tím:
autori scénicko-výtvarného konceptu: Michaela Zajačková, Peter Pavlík, Peter Weinciller
dramaturgický výber: Marek Mokoš
hudobná úprava: Viliam Graffinger

účinkujú:
klavír a hudobné naštudovanie: Andrea Bálešová
akordeón: Ana Vyparinová Krsmanovič
bicie: David Vokalik, Patrik Horňáček

barytón: Benjamín Rudík
tenor: Pavol Oravec

Vojak: Henrich Gibala

Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a tiež Nadácia Fides et Ratio