Prezentácia knihy: Prechádzky slovenskými dejinami

Nadácia PRO PATRIA, Rímskokatolícka cyrilometodská fakulta UK v Bratislave a CYRILOMETODIADA, o. z., Vás pozývajú na prezentáciu knihy Antona Hrnku
Prechádzky slovenskými dejinami dňa 22. februára 2024 o 17:00 hod, ktorá sa uskutoční v Kňazskom seminári na Pribinovej 5 v Nitre. Knihu uvedie prof. Emília Hrabovec.

Publikácia vznikla na základe cyklu prednášok Antona Hrnku Slovenské dejiny v európskom kontexte, ktoré organizovala Daniela Suchá, predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA. Na Slovensku je iba málo historikov, ktorí by vo svojich dielach hojne využívali interdisciplinárny prístup. Autor tejto publikácie to však robí a čitateľ vďaka tomu nedostáva len vedomosti z histórie, ale aj z jazykovedy, archeológie, ba aj z geografie. Knihe, hoci jej výklad končí bitkou pri Moháči v roku 1526, nechýba aktualizačný aspekt do súčasných dní.

Viac info: https://www.cyrilometodiada.sk/prezentacia-knihy-antona-hrnku-prechadzky-slovenskymi-dejinami-v-nitre/