Spoločná ekumenická bohoslužba v týždni modlitieb za jednotu kresťanov 2024

Dňa 21. januára 2024 o 10:00, pod záštitou Ekumenickej rady cirkví v SR a Konferencie biskupov Slovenska, prebehla celoslovenská spoločná ekumenická bohoslužba, v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku na nám. SNP v Bratislave.

Téma „Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2024“ je: „Milovať budeš Pána, svojho Boha… a svojho blížneho ako seba samého“ Lk.10,27