Svetlo z Betlehema v prezidentskom paláci

11.12.23 o 16.30 slovenské skauti prinesú do prezidentského paláca betlehemské svetlo (34.krát)

Spolu s ním odovzdajú pani prezidentke aj knihu Svetlo z Betlehema, ktorá v týchto dňoch vychádza vo vydavateľstve PERFEKT. Vznikla súbežne s pripravovanými rozhlasovými rozprávkami, ktoré bude Slovenský rozhlas počas Vianoc vysielať deťom na dobrú noc na Rádiu Regina.

Kniha prináša päť vianočných príbehov. Každý je z iného historického obdobia, no všetky hovoria o tom istom zázraku – o narodení božieho dieťaťa, ktoré zmenilo a stále mení svet.

JEZULIATKO, literárne prerozprávaný biblický príbeh narodenia Ježiša, zo začiatku nášho letopočtu, NOC ZÁZRAKOV, príbeh o živom Betleheme svätého Františka z Assissi, spred 800 rokov, romantický príbeh o zrode najslávnejšej koledy O TICHEJ SVäTEJ NOCI, hornonitrianska povesť O ŽIVOM BETLEHEME Z CHRENOVCA, príbeh z 21. storočia O CHLAPCOVI KRIŠTOFOVI,  

Príbehy autorov Ondreja Sliackeho, Timotey Vráblovej, Jozefa Lenharta a Petra Karpinského, spolu s výtvarnou výpoveďou Renáty Milčákovej doslova aj symbolicky prinášajú betlehemské svetlo, rozžiaria naše mysle, obohatia  prežívanie mystéria Vianoc.