Trojkráľové stretnutie spevokolov Horného Turca

,,Tak je nám dobre, keď je cirkev spolu!“- zaznievalo z úst mnohých, keď sme sa stretli v sobotu 6.1.2024 v Háji. 
Cirkevné zbory ECAV Horného Turca: Háj, Mošovce, Slovenské Pravno, Blatnica a Ivančiná majú veľmi milú tradíciu. Vždy vo sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom sa stretnú na jedných spoločných Službách Božích, ktoré sú spojené s prehliadkou spevokolov.

Tento rok sme sa stretli v Cirkevnom zbore Háj. Tešili sme sa, že pozvanie medzi nás prijal aj brat senior Zvolenského seniorátu, farár zo susedného CZ Kremnica – Mgr. Jozef Pacek, ktorý nám poslúžil zvesťou Slova Božieho a počas prehliadky spevokolov predniesol svoje dve básne. Liturgiou poslúžili sestry farárky A. Cabadová z Mošoviec, Z. Karásková zo Slovenského Pravna, brat farár T. German z Blatnice, a manželia Lipovskí z Hája. Spev piesní doprevádzali: na organe K. Karásková a zborová kapela CZ Háj. Na Službách Božích nás pozdravil aj pán starosta obce Háj Rastislav Lejtrich.

Naše srdcia vianočnými piesňami potešili spevokoly: CZ Mošovce, CZ Blatnica, CZ Slovenské Pravno, starší spevokol Poltón z CZ Háj a mladší spevokol Elaia z CZ Háj. Napriek tomu, že mnohí členovia ochoreli a nemohli prísť, spev všetkých spevokolov bol krásny, pretože spievali na Božiu slávu. Vianočné piesne, ktoré zazneli či už v doprovode hudobného nástroja alebo bez, či dvojhlasne alebo štvorhlasne, boli nádherným svedectvom vianočnej radosti z narodenia nášho Spasiteľa.

Po skončení Služieb Božích sa všetci členovia spevokolov presunuli do kultúrneho domu v Háji, kde sme mali spoločný obed, čas na priateľské rozhovory a vzájomné zbližovanie sa. Vďaka Pánu Bohu za takéto stretnutia. Verím, že aj toto pomáha k budovaniu, k misii a k rastu cirkvi. O rok sa tešíme na stretnutie zas na inom mieste.