Vyhlásili Rok kresťanskej kultúry

Na Slovensku opäť pripravujú Rok kresťanskej kultúry. Začne sa na sviatok svätého Cyrila a Metoda 5. júla 2023 a potrvá do 5. júla 2024. Jeho cieľom bude nielen zviditeľnenie kresťanskej kultúry, ale aj aj prezentovanie a šírenie kresťanskej kultúry života. Do Roku kresťanskej kultúry sa budú môcť zapojiť všetky kresťanské cirkvi a takisto ďalší.

Ide o iniciatívu Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru (KBS). Vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý jej predsedá, oznámil zámer zorganizovať toto kultúrno-duchovné podujatie počas udeľovania ceny patróna umelcov Fra Angelico v Bratislave, 14. februára 2023. „Dnes teda, keď si celá Cirkev pripomína sviatok Apoštolov Slovanov a spolupatrónov Európy, oznamujem zámer Konferencie biskupov Slovenska a Ekumenickej rady cirkví otvoriť na slávnosť svätých Cyrila a Metoda, 5. júla Rok kresťanskej kultúry na Slovensku, ktorý bude trvať do 5. júla 2024,“ uviedol biskup Rábek.

Prvý Rok kresťanskej kultúry sa konal v roku 1999 v rámci prípravy osláv veľkého jubilea kresťanstva v roku 2000. Druhý Rok kresťanskej kultúry bol rok 2010. Ďalší sa mal pôvodne konať v roku 2020. Keďže rok 2020 bol „Rok slovenského divadla“ „Rok kresťanskej kultúry“ preložili na rok 2021. Kvôli pandémii sa však nakoniec presunul na rok 2023.

Programovým heslom budú slová „Príklad vierozvestov – inšpirácia pre súčasnosť“. „V tomto roku si pripomíname 1 160. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda do našej vlasti. Ich kristianizačné pôsobenie bolo nerozlučne spojené s rozvojom kultúry. A tak v našom národe kresťanstvo a kultúra boli od tých čias nerozlučne a šťastne spojené,“ povedal biskup Rábek.

Rok bude prezentovať nové logo, ktoré na slávnosti odhalil biskup Rábek s generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a predsedom Ekumenickej rady cirkví na Slovensku Ivanom Eľkom. Logo Roka kresťanskej kultúry predstavil evanjelický grafik a dizajnér Andrej Mišina. V podaní členov vojenskej hudby zaznela aj znelka Roka kresťanskej kultúry, ktorú vytvoril hudobný skladateľ Ľuboš Bernáth. Medzi hosťami boli aj viacerí biskupi, minister školstva Ján Horecký a ďalší hostia.

logo-rok-krestanskej-kultury-2023