Výtvarný Saleziánsky plenér 2023

Tradičný výtvarný tábor s účasťou detí z celého Slovenska so špecifickým výtvarným programom sa už 18. krát uskutočnil na saleziánskej chate v Banskej Belej pri Banskej Štiavnici v čase 13. – 20.8.2023. Tento rok bol nasmerovaný na tému Roku Kresťanskej Kultúry – 1160. Výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda  na Veľkú Moravu. Následná výstava prác sa uskutočnila v Dome Quo Vadis v Bratislave v termíne 4.9. – 24.9.2023.

Organizátorom podujatia je OZ DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci s troma výtvarníkmi: organizačným vedúcim akad. mal. Pavlom Rehákom a s dvoma ďalšími výtvarnými pedagógmi  maliarkou Andreou Spišákovou a akad. mal. Ignácom Kasanom.